Як трапіць?

Адбор навучэнцаў праводзіць прыёмная камісія Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка.

Графік змен

Патрабаванні да праекту

Афармленне:
Аб’ём працы: не больш за 10 старонак А4.
Шрыфт: 14pt.
Водступ: зверху і знізу – 2 см, злева – 3 см, справа – 1 см.
Нумарацыя старонак: унізе пасярэдзіне ліста.
Фармат: PDF.

Структура:

  • тытульны ліст з указаннем тэмы даследавання (назвы працы), прозвішча, імя і імя па бацьку аўтара, кіраўніка (пры наяўнасці), поўная назва ўстановы адукацыі;
  • змест, які ўключае назву структурных частак працы з указаннем нумарацыі адпаведных старонак;
  • увядзенне (пастаноўка задачы), у якім прыводзіцца апісанне доследнай праблемы (абгрунтоўваецца актуальнасць тэмы даследавання, робіцца кароткі агляд вядомых дадзеных і літаратуры, фармулююцца мэты і задачы даследавання, зыходныя ідэі і гіпотэзы);;
  • асноўная частка, у якой трэба выкласці вынікі, атрыманыя пры даследаванні, прывесці доказы;
  • заключэнне, у якім коратка фармулююцца асноўныя вынікі, атрыманыя падчас даследавання, праводзіцца іх аналіз на адпаведнасць зыходным ідэям і гіпотэзам, робяцца агульныя высновы, якія ўключаюць дадзеныя аб ступені навізны атрыманых вынікаў, магчымай тэарэтычнай і/ або практычнай значнасці, напрамках далейшых даследаванняў;
  • спіс выкарыстаных крыніц (кнігі, манаграфіі, часопісныя або газетныя артыкулы, адрасы сайтаў і інш.). Звесткі аб выкарыстаных крыніцах варта размяшчаць у парадку іх цытавання, нумараваць арабскімі лічбамі, друкаваць з абзацнага водступу. У тэксце працы спасылкі на выкарыстаныя крыніцы трэба прыводзіць у выглядзе нумара крыніцы па спісе, заключанага ў квадратныя дужкі;
  • прыкладанні (пры наяўнасці).

Па пытаннях можна звярнуцца па тэлефоне 8 (017) 311 24 62